CAD Rates

اتحادیه اروپا آماده اجرای قوانین بزرگ ارز دیجیتال در سال جاری است

04/29/2024 15:27:09 +03:30

کشورهای عضو اتحادیه اروپا در حال آماده شدن برای اجرای قوانین نشانه‌گذاری دارایی‌های رمزنگاری‌شده (MiCA) از جمله ارزهای دیجیتال در سال جاری هستند. از چند ماه دیگر الزامات ویژه برای صادرکنندگان استیبل کوین اجرایی می‌شود و در دسامبر الزامات مجوزدهی برای شرکت‌های ارز دیجیتال. شرکت‌های ارز دیجیتالباید آمادگی لازم برای رعایت MiCA را داشته باشند. کشورها نیز باید قوانین ملی را با آن همسو کنند، ناظران را مشخص نمایند و برای صدور مجوز شرکت‌ها آماده شوند.

Our specialists are here for you.

We’re here to help. Call :+1-289-9000000or email, or chat with our trained experts.