CAD Rates

امکان برابری یورو با دلار وجود دارد؟!

04/09/2024 18:54:06 +03:30

شرایط اقتصادی اروپا و پیش‌بینی ها که حرکت ECB به سمت کاهش نرخ بهره را زودتر از فدرال‌رزرو می‌بینند، باعث شده است که مجدد بحث درمورد برابری دلار و یورو ایجاد شود!

▪️واگرایی بین اقتصاد اروپا و آمریکا برای سرمایه‌گذاران مشهود است؛ چرا که داده های بازار کار امریکا نشان از فعالیت اقتصادی قوی دارد اما در اروپا، تورم با شتاب بیشتری از پیش‌بینی ها کاهش می‌یابد درحالی که اقتصاد از زمانی که افزایش نرخ بهره آغاز شد، بزرگتر نیست(رشد اقتصادی ضعیف بوده است)!


️اقتصاددان ارشد LBBW پیش‌بینی می کند اگر فدرال رزرو نرخ بهره را حفظ کند و ECB نرخ بهره را کاهش دهد، یورو در سال 2025 به سطح 1.01 دلار کاهش می‌يابد!

چشم انداز قدرت یورو در سال 2024 به شدت به داده های ایالات متحده در جهت تضعیف، روند تورم کمتر در امریکا و مقداری رشد در اقتصاد منطقه یورو نیاز دارد.

Our specialists are here for you.

We’re here to help. Call :+1-289-9000000or email, or chat with our trained experts.