CAD Rates

قیمت های بالاتر در طلا!

04/15/2024 16:56:24 +03:30

▪️گلدمن ساکس پیش‌بینی خود از قیمت طلا را تا پایان سال به 2700 دلار در هر انس، (دربرابر پیش‌بینی قبلی که 2300 دلار بود) افزایش داده و آنها معتقدند فلز زرد در بازار صعودی تزلزل ناپذیری قرار دارد!

گلدمن ساکس بر این باور است که ثبات نسبی طلا پس از انتشار داده های تورمی آمریکا نشان می‌دهد که بازار صعودی این فلز توسط عوامل معمول اقتصاد کلان (نرخ های بهره و شاخص دلار) هدایت نمی‌شود!

آنها از تقاضای ثابت بانکهای مرکزی، از جمله بانک مرکزی چین، به عنوان یکی از دلایل رشد قیمت عنوان کردند.

همچنین گلدمن ساکس معتقد است تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن افزایش می‌یابد، کاهش نرخ بهره فدرال‌رزرو نیز میتواند باعث رشد قیمت طلا شود.

Our specialists are here for you.

We’re here to help. Call :+1-289-9000000or email, or chat with our trained experts.